Rezerwacja

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWYCH
wykonywanych przez studio fotoursus.pl

Rozwiń

§ 1. Przedmiot regulaminu

 1. Przedmiotem regulaminu jest wykonanie reportażu fotograficznego lub sesji zdjęciowej.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z ofertą opublikowaną na stronie www.fotoursus.pl lub w ramach indywidualnych ustaleń potwierdzonych poprzez e-mail.

§ 2. Terminy i warunki pracy

 1. Potwierdzeniem rezerwacji terminu sesji jest wpłacenie przez Zamawiającego zadatku w wysokości 100 złotych.
 2. Termin przekazania przez Wykonawcę zdjęć w wersji elektronicznej wynosi 14 dni kalendarzowych i liczony jest od daty wykonania ostatnich zdjęć. Pliki w wersji elektronicznej zostaną przesłane za pomocą linku do pobrania aktywnego przez 14 dni kalendarzowych. Po upłynięciu tego terminu pliki zostaną automatycznie skasowane.
 3. Ilość przekazanych zdjęć zgodna jest z ofertą, a selekcji zdjęć dokonuje Wykonawca.
 4. Zamawiający w przeciągu 14 dni kalendarzowych przekaże Wykonawcy listę zdjęć do wykonania odbitek lub albumu. Nie przekazanie listy zdjęć we wskazanym terminie jest równoznaczne z pełną akceptacją wykonanego dzieła, rezygnacją z tej części usługi i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania sesji przez 90 dni od daty jej wykonania.
 6. W cenę sesji wliczony jest dojazd do 15 km od siedziby firmy. Koszty dojazdu powyżej 15 km to 1 zł/km. Realizacja sesji powyżej 40 km od siedziby firmy podlega indywidualnej wycenie.

§ 3. Płatności

 1. Warunkiem rezerwacji terminu sesji jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na rachunek bankowy (Nest Bank 62 1870 1045 2083 1072 6058 0001).
 2. Pozostałą część płatności należy rozliczyć gotówką w dniu sesji lub przelewem w dniu poprzedzającym sesję – przez co strony rozumieją zaksięgowanie kwoty na rachunku Wykonawcy.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Wykonane zdjęcia mają charakter autorski oraz indywidualny i są przedmiotem prawa autorskiego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili wykonania sesji polach eksploatacji.
 3. Przejście praw autorskich nastąpi z momentem przekazania Zamawiającemu zdjęć w wersji elektronicznej.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnictwo w sesji oznacza zgodę na przetwarzanie przez firmę Fotografia i reklama Piotr Margas S. K. A. danych osobowych, w tym wizerunku w celu realizacji reportażu fotograficznego, nagrania video oraz sesji zdjęciowej i w zakresie niezbędnym do tego celu.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób widocznych na Fotografii, w tym danych osobowych małoletnich dzieci będzie firma Fotografia i reklama Piotr Margas S. K. A., ul. Rynkowa, nr 13, 02-495, NIP 522 322 36 62. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: fotograf@fotoursus.pl
 3. Administrator oświadcza, iż przetwarzanie przez niego danych odbywa się w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).
 4. Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania sesji zdjęciowej i tylko w celu jej wykonania: imię i nazwisko Klienta, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres etc.), informacje o stanie zdrowia osób uczestniczących w sesji (w tym ciąży), wizerunek osób widocznych na Fotografiach, inne dane osobowe, związane z charakterem wykonywanej sesji.
 5. Podstawą przetwarzania danych będzie niniejszy regulamin, zaś w przypadku osób, które nie są Klientami (zleceniodawcami sesji), wyrażona przez nie zgoda na wykonanie zdjęcia lub udzielenie informacji. 6. Klient oświadcza, że osoby widoczne na Fotografiach wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku i zobowiązuje się do przekazania im informacji o osobie Administratora oraz sposobie przetwarzania przez niego danych osobowych.
 6. Przetwarzaniem danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to fotografowie współpracujący z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu wywoływania zdjęć, obsługi rachunkowo – księgowej oraz portale internetowe: zalamo.com, dropbox.com, wetransfer.com, zenbox.pl.
 7. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia. Podanie danych (uczestnictwo w sesji) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy.
 8. Klientowi, osobom widocznym na fotografiach oraz opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka nad którym sprawują opiekę, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych osobowych oraz danych dziecka, nad którym sprawują opiekę, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych swoich lub dziecka nad którym sprawują opiekę, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 6. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące zdjęć prosimy zgłaszać w ciągu 14 roboczych od złożenia na zamówienia na adres e-mail fotograf@fotoursus.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie w wypadku zamówienia zdjęć w wersji wydrukowanej, lecz przed realizacją zamówienia. 
 3. Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu zdjęć w wersji elektronicznej możliwe jest przed wysyłką plików na adres e-mail klienta, która następuje automatycznie po dokonaniu płatności internetowej. 
 4. Odstąpienie od realizacji sesji zdjęciowej bez podania przyczyn jest możliwe w ciągu 14 dni po zakupie online.

Zarezerwuj sesję

Wybierz dodatkowe produkty

Album - 20 zdjęć

Idealny na prezent!

niedrogi

Klasyczny album typu pergamin-kartka

 • 20x20 cm
 • 20 zdjęć w formacie 15x21 cm
 • Samodzielny wybór zdjęć
 • Jedwabny papier fotograficzny
 • 169 zł

Wszystkie zdjęcia!

Zachowaj wszystkie wspomnienia!

HIT!

Pobierz wszystkie wykonane przez fotografa zdjęcia!

 • od 300 do nawet 500 zdjęć!
 • zdjęcia do pobrania online
 • pełna rozdzielczość
 • wersja bez obróbki
 • 390 zł

Fotoksiążka

Trwała i szlachetna

Imponująca

Piękna, wytrzymała i okazała fotoksiążka!

 • 30x30 cm
 • 10 rozkładówek
 • Wybierz kolor i materiał okładki
 • Samodzielny wybór zdjęć
 • 475 zł

Album - 60 zdjęć

Piękna pamiątka!

Idealny

Elegancki album typu pergamin-kartka

 • 30x30 cm
 • 60 zdjęć w formacie 15x21 cm
 • Samodzielny wybór zdjęć
 • jedwabny papier fotograficzny
 • 349 zł